2022-Oct-16

Ra mắt website cá nhân

anh.pw là website cá nhân chính thức

Tôi không có trang web chính thức để chia sẻ mọi thứ. Hôm nay, tôi xin thông báo rằng trang web chính thức sẽ được đặt tại [anh.pw] (https://anh.pw). Trang web này nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin về cuộc sống và máy tính.

Thank you and have a great day.

Cao Hong Anh (Mr)